SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย รอบแรก  
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:40 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
เชียงใหม่
เชียงใหม่
2
BLUE
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
 
 
 
 
 
 
Sponcer