SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง รอบสอง  
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:20 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
2
BLUE
นครสวรรค์
นครสวรรค์
 
 
 
 
 
 
Sponcer