SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง รอบสาม  
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:50 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
ลพบุรี
ลพบุรี
2
BLUE
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
 
 
 
 
 
 
Sponcer