SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง รอบแรก  
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
BLUE
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
 
 
 
 
 
 
Sponcer