SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:20 น.
สนาม สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
1077
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
2
1271
ตรัง
ตรัง
3
1047
ชลบุรี
ชลบุรี
4
1203
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
5
1179
ขอนแก่น
ขอนแก่น
6
1109
นครสวรรค์
นครสวรรค์
7
1127
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
8
1105
นครสวรรค์
นครสวรรค์
 
 
 
 
 
 
Sponcer