SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
BLUE
พิจิตร
พิจิตร
 
 
 
 
 
 
Sponcer