SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย รอบสอง  
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:40 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
2
BLUE
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
 
 
 
 
 
 
Sponcer