SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง รอบสอง  
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:10 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
กระบี่
กระบี่
2
BLUE
นครสวรรค์
นครสวรรค์
 
 
 
 
 
 
Sponcer