SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง รอบสาม  
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:55 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
2
BLUE
ระยอง
ระยอง
 
 
 
 
 
 
Sponcer