SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง รอบแรก  
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
ลำพูน
ลำพูน
2
BLUE
พิษณุโลก
พิษณุโลก
 
 
 
 
 
 
Sponcer