SAT GRS
รายการ เทเบิลเทนนิส 
ชายเดี่ยว รอบสอง  
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.40 น.
สนาม หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
เชียงใหม่
เชียงใหม่
2
ราชบุรี
ราชบุรี
 
 
 
 
 
 
Sponcer