SAT GRS
รายการ เทเบิลเทนนิส 
ชายเดี่ยว ยุวชน รอบแรก  
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:40 น.
สนาม หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
พิจิตร
พิจิตร
 
 
 
 
 
 
Sponcer