SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย รอบชิงที่ 3   
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
กระบี่
กระบี่
2
BLUE
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
 
 
 
 
 
 
Sponcer