SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง รอบ RE  
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:10 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
พิจิตร
พิจิตร
2
BLUE
ปทุมธานี
ปทุมธานี
 
 
 
 
 
 
Sponcer