SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย รอบสอง  
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:30 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
อุดรธานี
อุดรธานี
2
BLUE
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
 
 
 
 
 
 
Sponcer