SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย รอบแรก  
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:30 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
เชียงใหม่
เชียงใหม่
2
BLUE
ปัตตานี
ปัตตานี
 
 
 
 
 
 
Sponcer