SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง รอบสอง  
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:10 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
2
BLUE
นครสวรรค์
นครสวรรค์
 
 
 
 
 
 
Sponcer