SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี รอบชิงที่ 3   
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
อุดรธานี
อุดรธานี
2
BLUE
ปัตตานี
ปัตตานี
 
 
 
 
 
 
Sponcer