SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี รอบสาม  
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:20 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
RED
RED
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
2
BLUE
BLUE
BLUE
นครสวรรค์
นครสวรรค์
 
 
 
 
 
 
Sponcer