SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี รอบสอง  
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:40 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
RED
RED
ภูเก็ต
ภูเก็ต
2
BLUE
BLUE
BLUE
นครสวรรค์
นครสวรรค์
 
 
 
 
 
 
Sponcer