SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี รอบสาม  
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:35 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
นนทบุรี
นนทบุรี
2
BLUE
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
 
 
 
 
 
 
Sponcer