รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบรองชนะเลิศ
วันที่ เวลา 15:00 น.
สนาม หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
1
4
11
11
7
0
33
-
จบการแข่งขัน
นครราชสีมานครราชสีมา
3
11
13
6
11
0
41
-
คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
11
8
9
11
50
-
จบการแข่งขัน
นครราชสีมานครราชสีมา
2
2
4
11
11
7
35
-
คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
8
11
11
0
41
-
จบการแข่งขัน
นครราชสีมานครราชสีมา
1
5
11
2
7
0
25
-
คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
0
9
4
4
0
0
17
-
จบการแข่งขัน
นครราชสีมานครราชสีมา
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
นครราชสีมานครราชสีมา
0
9
5
7
0
0
21
-


รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา
 ฐาปนี  พรมมา
คู่ที่ 1  
 ปัณฑิตา  ภิญโญไพศาล
คู่ที่ 2  
 นันท์นภัส  โกละ
คู่ที่ 3  
 ปัณฑิตา  ภิญโญไพศาล
คู่ที่ 4  
 ฐาปนี  พรมมา
คู่ที่ 5  
 วรรณวิสาข์  เอื้อวิริยะโยธิน
คู่ที่ 1  
 ผกาวรรณ  การถาง
คู่ที่ 2  
 ศตพร  เกี้ยวสันเทียะ
คู่ที่ 3  
 วรรณวิสาข์  เอื้อวิริยะโยธิน
คู่ที่ 4  
 ผกาวรรณ  การถาง
คู่ที่ 5