รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน สาย ไม่ระบุ รอบ พบกันหมด
วันที่ เวลา 10:30 น.
สนาม หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
11
7
11
0
40
-
จบการแข่งขัน
พิจิตรพิจิตร
1
9
7
11
6
0
33
-
คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
พิจิตรพิจิตร
0
8
7
2
0
0
17
-


รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร พิจิตร
 ณัฐสิมา  ดีแกง
คู่ที่ 1  
 วิรากานต์  ทายะพิทักษ์
คู่ที่ 2  
 อังคณา  คำมี
คู่ที่ 1  
 เขมฐิณี  บุญจิตร
คู่ที่ 2