รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน สาย ไม่ระบุ รอบ พบกันหมด
วันที่ เวลา 10:30 น.
สนาม หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
9
11
11
0
42
-
จบการแข่งขัน
ขอนแก่นขอนแก่น
1
6
11
2
5
0
24
-
คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
12
9
11
5
11
48
-
จบการแข่งขัน
ขอนแก่นขอนแก่น
2
10
11
5
11
7
44
-


รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น
 จิรพัฒน์  สุธรรมพรมานพ
คู่ที่ 1  
 ปารมี  หยุ่มไธสง
คู่ที่ 2  
 อริญชย์  เบญจปิยะพร
คู่ที่ 1  
 นนท์ปวิธ  คงกันกง
คู่ที่ 2