รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ เนตบอล - ทีมหญิง สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 14
วันที่
14/5/2562 เวลา 08:30 น.
สนาม
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
กรุงเทพมหานคร
80
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
23
20
21
16
-
-
80
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
ธนพร  ศรีนา
กรุงเทพมหานคร
สุจิตรา  ทองงาม
กรุงเทพมหานคร
ภูรี  รื่นหาญ
กรุงเทพมหานคร
ชาลิดา  ภูลายเรียบ
กรุงเทพมหานคร
ณัฐวดี  สีลาลม
กรุงเทพมหานคร
ชรินรัตน์  รัตนภิญโญวรรณา
กรุงเทพมหานคร
ธารารัตน์  ทองนาค
กรุงเทพมหานคร
วัจนีย์  จันทร์หอม
กรุงเทพมหานคร
ธัญญลักษณ์  ทางาม
กรุงเทพมหานคร
ประภัสสรณ์  ขวัญทอง
กรุงเทพมหานคร
นฤพร  ปิ่นประดับ
กรุงเทพมหานคร
บุญชิตา  ไชยมงคล
กรุงเทพมหานคร
   
20
พิษณุโลก
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
2
3
7
8
-
-
20
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
เนตรณภา  สอนมาก
พิษณุโลก
ปาณิสรา  แจ้งจั่น
พิษณุโลก
พนิดา  บุญฉิม
พิษณุโลก
วริษฐา  ช่างประดิษฐ์
พิษณุโลก
ปนัฐดา  นักสิทธิ์
พิษณุโลก
ภัทรียา  โตอุ่นเพ็ชร
พิษณุโลก
สโรชา  ทิมโต
พิษณุโลก
ธัญญาภรณ์  โคตกะพี้
พิษณุโลก
กัญญาวรรธ  ชลธิชาชลาลักษณ์
พิษณุโลก
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ไม่ทำการแข่งขัน - ไม่ทำการแข่งขัน
ชนะ Bye - ชนะ Bye