รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
 
รายการ แฮนด์บอล - ทีมชาย สาย สาย C รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 7
วันที่
10 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:00 น.
สนาม
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
นครสวรรค์
30
 
 
Remark :
พงศกร  หวังคุ้มกลาง
นครสวรรค์  
โอลิเวอร์  สุภาษี
นครสวรรค์  
สราวุฒิ  รสปุ้ง
นครสวรรค์  
เกียรติศักดิ์  คล้ายป้อม
นครสวรรค์  
วรรษนัย  คำสิงห์
นครสวรรค์  
ธนากร  แก่นจันทร์
นครสวรรค์  
ศิริพงษ์  ศรีสมบูรณ์
นครสวรรค์  
จารุวิทย์  ชื่นโพธิ์
นครสวรรค์  
อนพัทย์  เพ็งพันธ์
นครสวรรค์  
นัฐวุฒิ  แสนตัน
นครสวรรค์  
มโนชา  กระแสหัน
นครสวรรค์  
ทิวานนท์  กระแสหัน
นครสวรรค์  
คมสันต์  นาใจคง
นครสวรรค์  
อรรถพล  นิยม
นครสวรรค์  
โยธิน  ลิ้มวงษ์พัฒนา
นครสวรรค์  
ปัญญากร  แก้วชัง
นครสวรรค์  
ครึ่งแรก
(Period 1)
ครึ่งหลัง
(Period 2)
ต่อเวลา
(Shoot-out)
10
20
-
50
อุบลราชธานี
 
 
Remark :
ธวัชชัย  ศรีโยธา
อุบลราชธานี  
กิตติพงศ์  ศรีนา
อุบลราชธานี  
เจษฎา  วงษาเลิศ
อุบลราชธานี  
ภูริพัท  หาญสีนาด
อุบลราชธานี  
นภันต์  ตรีอินทอง
อุบลราชธานี  
นรบดี  ตรีอินทอง
อุบลราชธานี  
วีรพล  ลีลา
อุบลราชธานี  
จีรวัฒน์  บุญพันธ์
อุบลราชธานี  
วรพจน์  จันดาท้าย
อุบลราชธานี  
ยุทธนา  มิ่งไชย
อุบลราชธานี  
เจษฎากร  ซึ่งบางยาง
อุบลราชธานี  
ชัยศิริ  ผดาวัลย์
อุบลราชธานี  
ทวีศักดิ์  ย่อยฉิมพลี
อุบลราชธานี  
ศุภกฤต  แก้วกอ
อุบลราชธานี  
อังกินันท์  ทิพเนตร
อุบลราชธานี  
ทัศกรณ์  ชัยวงษ์
อุบลราชธานี  
ครึ่งแรก
(Period 1)
ครึ่งหลัง
(Period 2)
ต่อเวลา
(Shoot-out)
29
21
-
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
Qx - Quarter Time
M/A - Made/Attempts
DR - Defensive
TO - Turnovers
PF - Fouls
OTx - Prolongation
(I) - Injured
TOT - Total Rebounds
ST - Steals
FO - Fouls On
* - Starters
MIN - Minutes Played
OR - Offensive Rebounds
AS - Assists
BS - Blocked Shots
PTS - Points
G/S - Goals/Shots
6m - 6-metre Shots
7m - 7-metre Shots
9m - 9-metre Shots
Wing - Wing Shots
FB - Fast Breaks
BT - Breakthroughs
Y - Yellow Cards
R - Red Cards
EX - Exclusions
S/S - Saves/Shots
ชนะ BYE - ชนะ BYE