รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมหญิง รอบแรก สาย 1 .None
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
กรุงเทพมหานคร
11
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
4
7
-
-
-
-
 
ครึ่งแรก
ธิดารัตน์ ศรีบุญโฮม 19'
ปิยธิดา เพ็ชรากาล 11'
ปิยธิดา เพ็ชรากาล 16'
ปิยธิดา เพ็ชรากาล 18'

ครึ่งหลัง
แพรวา นุดนาบี 26'
อรณาชา ทองย้อย 22'
อรณาชา ทองย้อย 23'
ยุภาวดี ชาแดง 30'
ธิดารัตน์ ศรีบุญโฮม 29'
นฤมล มานะจิตร์ 38'
ปิยธิดา เพ็ชรากาล 20'

Remark :
4
แพรวา  นุดนาบี
กรุงเทพมหานคร  
8
ยุภาวดี  ชาแดง
กรุงเทพมหานคร  
14
เนตรถพร  ศรีประภา
กรุงเทพมหานคร  
7
อรณาชา  ทองย้อย
กรุงเทพมหานคร  
2
บุษกร  บัวศรี
กรุงเทพมหานคร  
6
เขมิกา  พารา
กรุงเทพมหานคร  
11
พัชราพร  แถวพันธ์
กรุงเทพมหานคร  
5
เพชรดาว  ล้วนแก้ว
กรุงเทพมหานคร  
3
ธิดารัตน์  ศรีบุญโฮม
กรุงเทพมหานคร  
12
นิธิพร  ยศธิภานา
กรุงเทพมหานคร  
1
ศุภมาศ  พงศ์อินทรสุทธิ์
กรุงเทพมหานคร  
10
นฤมล  มานะจิตร์
กรุงเทพมหานคร  
9
ปิยธิดา  เพ็ชรากาล
กรุงเทพมหานคร  
13
ณัฐวดี  แก้วอุทัย
กรุงเทพมหานคร  
0
ลำปาง
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
-
-
-
1
-
 
ใบเหลือง
นวธาร แสงมุขดา 16'

Remark :
15
จิตรวรรณ  จำนงค์
ลำปาง  
12
นันทกา  วงษา
ลำปาง  
7
นวธาร  แสงมุขดา
ลำปาง  
2
ณัฐธิดา  ชนนกุล
ลำปาง  
4
กรณิศ  แสงศรีจันทร์
ลำปาง  
10
กฤติยาณี  สารพฤกษ์
ลำปาง  
3
อารียา  ปาระมี
ลำปาง  
1
สุมินตรา  แสนเขียววงศ์
ลำปาง  
9
นารีรัตน์  ลาดปาละ
ลำปาง  
14
พัชรินทร์  ยั่งยืน
ลำปาง  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye
โดนตัดสิทธิ์ - โดนตัดสิทธิ์