รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ บาสเกตบอล - ทีมหญิง สาย สาย ฉ รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 43
วันที่
16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
กรุงเทพมหานคร
83
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
22
26
21
14
-
-
83
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
3
3
2
2
-
-
10
 
Remark :
13
พรรณวษา  บุญจันทร์
กรุงเทพมหานคร
99
วรัญญา  คำแดง
กรุงเทพมหานคร
77
ปิ่นมณี  ปานจันทร์
กรุงเทพมหานคร
24
วิมลรัตน์  นนทะสี
กรุงเทพมหานคร
7
สุดารัตน์  ฉัตรไธสง
กรุงเทพมหานคร
42
สุดารัตน์  พูนศรี
กรุงเทพมหานคร
33
อชิรญา  คำภีระ
กรุงเทพมหานคร
10
วรนุช  บุญคำ
กรุงเทพมหานคร
24
รวินดา  อัจจิกุล
กรุงเทพมหานคร
11
ไอลดา  ผ่องแก้ว
กรุงเทพมหานคร
69
ชุติมา  คงคากุล
กรุงเทพมหานคร
98
นันท์นภัส  พงศ์อมรนฤนาท
กรุงเทพมหานคร
   
37
ระยอง
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
10
7
8
12
-
-
37
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
4
4
4
4
-
-
16
 
Remark :
6
จิรประภา  จูมคำ
ระยอง
12
ณิชากร  รำพึงกิจ
ระยอง
4
กรรณิการ์  ปิดกันภัย
ระยอง
29
อภิญญา  วงศ์สกุลสุขดี
ระยอง
96
ศศิกานต์  บุญวงค์
ระยอง
35
วันวิสาห์  ศิริมหา
ระยอง
85
นภัสสร  คงเจริญ
ระยอง
3
เกสรา  ขานยา
ระยอง
66
พัชรี  เขียวพละ
ระยอง
43
ณัฐนิชา  คำพาที
ระยอง
38
วิมลสิริ  บางน้อย
ระยอง
69
นันทกาญจน์  บุญฤทธิ์
ระยอง
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะผ่าน - ชนะผ่าน
ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ - ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ