รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ บาสเกตบอล - ทีมหญิง สาย สาย จ รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 35
วันที่
14 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.20 น.
สนาม
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
เชียงราย
32
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
4
4
7
17
-
-
32
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
1
-
-
-
-
-
1
 
Remark :
12
โศรดา  ปาริต
เชียงราย
9
วีรภามาศ  ฟองจันทร์สม
เชียงราย
45
ดุษฎีพร  วงค์ฝั้น
เชียงราย
11
ธัญลักษณ์  หลวงรัตน์
เชียงราย
8
ศุภานัน  แก้วเปี้ย
เชียงราย
48
พิชณาภรณ์  แก้วประภา
เชียงราย
35
แพรไพลิน  ไชยชุมภู
เชียงราย
13
จิดาภา  ไทยมี
เชียงราย
15
พรรณิศา  เหม่ากระโทก
เชียงราย
1
น้ำทิพย์  มูลใจทราย
เชียงราย
   
73
อ่างทอง
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
15
14
23
21
-
-
73
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
59
มธุรส  แดงดี
อ่างทอง
22
ใกล้รุ่ง  หวังดี
อ่างทอง
77
อารญา  ปลื้มจิตต์
อ่างทอง
55
มณฑาทิพย์  อินทรานุรักษ์
อ่างทอง
99
กัญญาภัค  รอดเเก้ว
อ่างทอง
66
พิชญาภา  เผือกรักษา
อ่างทอง
33
คันฉัตร  นิลเลิศ
อ่างทอง
11
อินทิรา  แบ่งส่วน
อ่างทอง
44
จิดาภา  สัมปชัญญสถิตย์
อ่างทอง
45
ญาดา  ศรีหารักษา
อ่างทอง
88
จิตราภรณ์  สาสุข
อ่างทอง
95
สุภัชชา  หวันหมาน
อ่างทอง
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะผ่าน - ชนะผ่าน
ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ - ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ