รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการแบดมินตัน - ทีมหญิงสายสาย Aรอบรอบแรก
วันที่12 พฤษภาคม 2562 เวลา12:00 น.
สนาม
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
0
14
4
0
0
0
18
-
เดี่ยวมือ 2
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
0
13
6
0
0
0
19
-
คู่มือ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
0
15
9
0
0
0
24
-


รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราช
 กฤตพร  เจียรธเนศ
เดี่ยวมือ 1  
 ส้ม  สว่างศรี
เดี่ยวมือ 2  
 อทิตยา  โปวานนท์
คู่มือ 1  
 ญาณิสา  ชื่นเจริญ
คู่มือ 1  
 พิชญานิน  อังคะ
คู่มือ 2  
 ทิพธิดา  คงสอน
คู่มือ 2  
 กัญญาณัฐ  สุดเชยชม
เดี่ยวมือ 3  
 จิดาภา  ฐานะกาญจน์
เดี่ยวมือ 1  
 วิลาสินี  บุญทองแก้ว
เดี่ยวมือ 2  
 ฐานิต  ลิ้มโอภาส
คู่มือ 1  
 จิดาภา  ฐานะกาญจน์
คู่มือ 1  
 ณัฐนรี  อุมารี
คู่มือ 2  
 วิลาสินี  บุญทองแก้ว
คู่มือ 2  
 ฐานิต  ลิ้มโอภาส
เดี่ยวมือ 3