รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ กรีฑา - กระโดดไกล - ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ อัฎฐะกรีฑา 2 ฮีท .None
วันที่
14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
7.55 เมตร ศุภนร ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา เชียงใหม่ มีนาคม 2553 เพชรบูรณ์
 
   
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
2
1
12
2
4
3
11
4
3
5
8
6
9
7
5
8
6
9
13
10
14
11
1
12
7
13
16
14
10
15
15
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - Disqualified
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -