รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบคัดเลือก ฮีท Heat 1
วันที่
13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
สถิติ 20.68 วินาที ศุภชัย ฉิมดี ภาค 4 สุราษฏร์ธานี ทำไว้ที่ กาญจนบุรี วันที่ 18 มี.ค.52
 
   
ความเร็วลม
-0.9m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
3
1286
ณัฐชานนท์  สงพราหมณ์
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
00:00:22.97
1
6
1444
กัมพล  จันทร์ดอนตอง
ลำพูน
ลำพูน
00:00:22.98
2
8
1325
ณัฐวุฒิ  ขาวสังข์
พัทลุง
พัทลุง
00:00:23.02
3
7
1420
ณภัทร  คำเรียน
พิจิตร
พิจิตร
00:00:23.21
4
2
1180
ศราวุฒิ  สอนนอก
ขอนแก่น
ขอนแก่น
00:00:23.29
5
1
1256
พงษ์เพชร  เพชรนอก
ชุมพร
ชุมพร
00:00:24.51
6
5
1123
วรวุฒิ  ทรัพย์ประเสริฐ
สระบุรี
สระบุรี
00:00:26.04
7
4
1376
เศรษฐพงศ์  ชื่นวิเศษ
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
00:00:29.94
8
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - Disqualified
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -