รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
12 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
56.41 วินาที ตรีวดี ยงพันธ์ สุราษฏร์ธานี มีนาคม 2548 ชัยภูมิ
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
5
2115
ชิเนเยะ โจเซฟฟิน  โอนูโอราห์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี 2
00:00:55.56
Gold
1
3
2117
อริสา  เวฬุวนารักษ์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
00:00:56.56
Silver
2
6
2174
ระวิวรรณ  ประติเก
นครราชสีมา
นครราชสีมา
00:00:57.04
Bronze
3
4
2042
วีรฉัตร  สุวรรณโชติ
ชลบุรี
ชลบุรี
00:00:58.58
4
1
2153
วิภาภรณ์  มาป้อง
ขอนแก่น
ขอนแก่น
00:00:59.68
5
2
2304
บุษรอ  มะหวีเอ็น
พัทลุง
พัทลุง
00:01:00.47
6
8
2246
ศศิวรรณ  จันทร์แก้ว
กระบี่
กระบี่
00:01:01.30
7
7
2335
ภัทราวรรณ  จันพลโท
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
00:01:03.79
8
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - Disqualified
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -