รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบคัดเลือก ฮีท Heat 2
วันที่
12 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:10 น.
สนาม
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
56.41 วินาที ตรีวดี ยงพันธ์ สุราษฏร์ธานี มีนาคม 2548 ชัยภูมิ
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
4
2117
อริสา  เวฬุวนารักษ์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี 2
00:00:58.61
1
3
2174
ระวิวรรณ  ประติเก
นครราชสีมา
นครราชสีมา 2
00:00:59.50
2
5
2361
ชวิศา  หม่องคำมี
เชียงใหม่
เชียงใหม่
00:01:03.33
3
6
2411
จุฑารัตน์  สุดวอน
ลำปาง
ลำปาง
00:01:04.39
4
2
2201
หนึ่งฤทัย  สามีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
00:01:04.87
5
8
2211
พันพสา  สิงห์ขรณ์
มหาสารคาม
มหาสารคาม
00:01:05.33
6
1
2345
ณัฐมน  โพธิ์เซ่ง
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
00:01:05.68
7
7
2268
ภัทรวดี  เสนาศักดิ์
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
00:01:06.72
8
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - Disqualified
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -